Pozostałe usługi

Usługi telekomunikacyjne

Telefonia stacjonarna działająca w oparciu o łącza ISDN PRA (30B+D) oraz ISDN BRA (2B+D). Do uruchomienia usługi niezbędna jest centrala telefoniczna.

Infolinia 800/801 to jeden ogólnopolski numer dedykowanych dla klientów. Połączenia z numerem 800 są darmowe, z numerem 801 są płatne zgodnie z taryfą operatora.

MPLS jest usługą łączącą wszystkie oddziały firmy w jedną bezpieczną sieć. Komunikacja w ramach usługi jest realizowana według ustalonych priorytetów. Gwarantujemy najwyższy priorytet transmisji dla połączeń głosowych, wideo i połączeń systemów wrażliwych.

Karty Telemetryczne M2M umożliwiające błyskawiczną wymianę danych między urządzeniami na całym świecie.