Wirtualna Centrala Abonencka

Bezprzewodowe narzędzie do zarządzania połączeniami głosowymi

Wirtualna Centrala Abonencka

Wirtualna Centrala Abonencka działa w oparciu o technologię VoIP. Połączenia głosowe przesyłane są przez łącza internetowe lub inne sieci wykorzystujące protokół IP.

Korzystanie z Wirtualnej Centrali Abonenckiej jest łatwe i nie wymaga dodatkowego sprzętu. Niezbędne jest posiadanie urządzenia łączącego się z internetem – np. komputera, telefonu IP czy telefonu GSM.

Podstawowe funcjonalności

Nowa lub przeniesiona numeracja od innego operatora

Korzystanie z aparatów IP w oparciu o dostępność internetową

Korzystanie z numeru stacjonarnego w telefonie GSM

Zapowiedź głosowa oraz zarządzanie połączeniami

Nieograniczone możliwości ustawień reguł połączeń na zewnątrz

Zarządzeniem połączeniami, blokady, reguły, scenariusze przekierowań

Rejestrowanie połączeń wychodzących i przychodzących

Biuro Obsługi Klienta, mobilni agenci, pełna obsługa po stronie Ocean Telit

Dodatkowe funcjonalności

Pełna integracja z e-mailem oraz chatem

Statystyki i raporty

Platforma do wysyłki SMS/MMS

Wygodny panel do zarządzania usługą

Dlaczego Wirtualna Centrala Abonencka w Ocean Telit ?

Twoja rola będzie się sprowadzać tylko do wykonywania połączeń, nie będziesz musiał zajmować się obsługą. Za zmiany, serwis, konfiguracje będzie odpowiadał tylko Ocean Telit.

Otrzymasz bezpłatny projekt wdrożenia i konsolidacji usług oraz przeniesienia numerów od innego operatora.

Oszczędności w stosunku do obecnych kosztów do 75 %. Przewidywalność wszystkich kosztów.


Możliwość praktycznie nieograniczonej rozbudowy systemu głosowego.

Aparaty telefoniczne

W naszej ofercie posiadamy kilkaset modeli różnych urządzeń IP. Są to telefony IP, wideotelefony IP, telefony i urządzenia konferencyjne, bramki IP oraz centrale IP PABX. Poniżej przedstawiamy przykładowe urządzenia.